KWUM INVITED

INVIGNINGSUTSTÄLLNINGAR
9.6 – 31.10.2019

TEMPORARY

I vitrinen i bottenplanet presenteras både inhemsk och utländsk formgivning.

OPEN SPACE

I gavelns höga utrymme finns en varierande utställning med konstverk.