RAIJA TUUMI

RAIJA TUUMI 100 ÅR

Jubileumsutställning

 

Keramiker Raija Tuumi (1923-2016) representerar en konstnärsgeneration, som efter krigen var med om att göra Finlands konstindustri världsberömt. Keramikkonstnärerna och deras synlighet på internationella utställningar utgjorde här en anmärkningsvärd del. Raija Tuumi som vuxit upp i Kiukais i Satakunda, förverkligade sig själv till en början genom vävnad. De lokala bönderna som krukmakare väckte hennes intresse också för ett annat material. Efter många skiften hamnade Tuumi som elev på Ateneums keramikavdelning 1946 – 49. Där fann hon sin egen starka stil. Till elevernas övningar hörde att delta i verkstäder på andra orter i Finland. Krukmakarnas stora deg- och surmjölkskrukor och fat inspirerade eleven att dreja stora skulpturala föremål.

 

Samtidigt med Tuumi på keramiklinjen på andra årskurser studerade bl.a. Ulla Procopé, Annikki Hovisaari, Dorrit Flinckenberg, Vuokko Eskolin, Francesca Mascitti, Eero Rislakki och Hilkka Nyyssönen. Ateneum-elevernas alster sålde man i Koti-Hemmet-affären på Fabiansgatan och i Tyyne-Kerttu Virkis affär på Kaserngatan. Efter studiernas slut återvände Raija Tuumi till att väva på sin hemgård i Kiukainen. Snart blev hon övertalad att komma till Arabias konstavdelning.

 

Tuumi började arbeta på Arabia 1950 tillsammans med Sakari Vapaavuori och Ritva Kaukoranta i samma rum. Hon fann snabbt och naturligt sin egen stil och sin plats i Arabias konstnärskollektiv.

 

Tuumis enkelt formgivna konstverk var utställda på Finlands avdelning på Milanos Triennaler på 1950-talet och på Arabias konstavdelnings utställningar bl.a. i Köpenhamn, Zürich, Amsterdam och Oslo. Tuumi och hennes konstverk var med på konstindustrins viktigaste samnordiska evenemang. Design in Scandinavia-utställningar var i Europa, Kanada och USA. 1962 fick Tuumi inbjudan till en internationell utställning i Paris Louvre. Av fem konstnärer var hon den enda från Norden.

 

Raija Tuumis första privata utställning var 1968 i Wärtsilä-Arabias utställningslokal på Esplanaden. De drejade föremålen var i diameter t.o.m. 80 cm eller små som miniatyrer. När Arabia och Rörstrand fusionerades, minskade man på personalen. Raija Tuumi gick i sjukpension p.g.a. ledgångsreumatism. Hon kunde ännu fortsätta arbeta några år i sin keramikverkstad, först i hemmets nedre våning i Maunula, sedan på landsbygden i Joutsa och Kalanni. Efter år 1977 sålde Tuumi inte mera sina alster. Hon sparade de allra mest betydelsefulla och konstfärdiga alstren för sig själv. Dom är nu utställda här i KWUM.