KATI TUOMINEN-NIITTYLÄ

KATI TUOMINEN-NIITTYLÄ (1947–) utexaminerades som keramiker från Konstindustriella högskolan år 1976. Hon arbetade på Arabias konstavdelning under åren 1980–2003, och efter det har hon verkat som fri konstnär. I dag är hon en av konstnärerna i Arabias konstavdelningsförening. Som namnet säger ligger den i Arabias tidigare fabrik i Helsingfors, i nionde våningen, där hon har sin studio.

Hon har vunnit flera pris i hemlandet, men också i internationella tävlingar i Japan. Hennes yrkesskicklighet kommer tydligt fram i hennes stora både drejade och handbyggda fat och krukor. 

För Arabia har hon också gjort serieprodukter, en del i samarbete med Kristina Riska. 

Kati Tuominen-Niittylä bor i Borgnäs och är medlem av IAC, International Academy of Ceramics.