IRMA WECKMAN

KONKRET

 

Irma Weckman växte upp i en lantlig omgivning i Nurmijärvi. De plogade leriga fårorna glänste blåa och lockade redan då till att försöka forma leran. En gnista av keramiken stannade kvar som hobby när den unga damen började studera pedagogik och sociologi och arbetade som socialvårdare vid Helsingfors Universitets Centralsjukhus. Konstindustriella högskolan stod slutligen i tur och dess avdelning för keramikkonst för den vuxenstuderande år 1979.

 

”Jag studerade under ledning av Kyllikki Salmenhaara under hennes sista arbetsår. Hon förnyade undervisningen i keramik-konst”. Sitt lärdomsprov gjorde Irma Weckman med oxblodsglasyrer. Glasyrens nyckfullhet och anspråksfullhet gör den så fascinerande. Den reducerande bränningsmetoden gör att kopparns gröna färg blir röd. De resultat som hon uppnått har hon använt i bruksföremål och i sina unika keramik-konstverk under hela sin arbetskarriär.

 

Förutom bränning med eld är också jord och sten hela tiden närvarande i keramikerns arbete. De resultat som hon uppnått har hon använt sig av under hela sin arbetskarriär i bruksföremål och unika keramikföremål. Sten faller sönder och blir till lera. Vi går på lerjord och av samma material gör vi bruksföremål. Irma Weckman har likvärdigt använt olika material från stengods till rödlera och kombinationer av olika tekniker. Arbetet utgår ofta från naturens former såsom exotiska frukter. De kom emot henne speciellt under en skolningsresa till Karibien. Av olika bränningstekniker gillar hon mest svartrökning i en jordgrop.

 

Hon grundade i Helsingfors Kabelfabrik keramikcentrum Septaria, som hon ledde 1990–2005. Galleriets första utställning fick sitt namn av arbetandet på nätterna. Lavoro nero syftade också på möjligheten till svartrökning.

 

Lerans väsen har hon undersökt i bräckliga, delvis trasiga föremål. Via dem har alltings förgänglighet åskådliggjorts. Utgående från det ekologiska skapades gravurnan som vittrar sönder. Dem har hon gjort på beställning men även använt som element i speciella konstverk.

 

De mångsidiga erfarenheterna av konstnärligt arbete har lett Irma Weckman att delta i tiotals utställningar i Finland och utomlands.
Vid sidan av det konstnärliga arbetet har hon varit sysselsatt med undervisning i keramikkonst. Det egna skapande arbetet har varit av främsta vikt och en ovillkorlig förutsättning för undervisningsarbetet.

 

Bild: Julia Weckman