HOWARD SMITH

Den kreativt mångkunniga, konstnären och formgivaren Howard Smith (f. 1928) har bott i mitt grannskap i Fiskars i mer än tjugo år. Det är mig en glädje att visa hans konstkeramik på vinterutställningen i KWUM.

Howard Smith flyttade från USA till Finland på 60-talet. Han har gjort sig känd för sin vittomfattande förmåga som konstnär och designer.. Inget material har begränsat hans konstnärliga arbete. Han har för finländarna öppnat sin färgstarka världsbild bl.a. genom våra allmogeföremål. Han har blåst liv i övergivet järnskrot. Hans verk utstrålar glädje, humor och infall.

De textiler som han designade för Vallila på 60-talet och 80-tals keramiken för Arabia är fortfarande populära. Under årtiondenas lopp har han hunnit utföra ett flertal beställningar för offentliga utrymmen. Förrän han slog sig ner i Fiskars verkade han tillsammans med sin hustru Erna Aaltonen i en egen studio i Tervakoski.

År 2001 belönades Howard Smith med Statens designpris och från år 2003 har han erhållit statlig konstnärspension. I år har Ateneum utökat sina samlingar med flera konstverk av Howard Smith.

På KWUM-museets utställning, HOWARD SMITH Ceramic Art, visas unika verk i keramik, alla från senaste årtionde.

Bild: Isa Kukkapuro-Enbom