KRISTINA RISKA

KRISTINA RISKA (1960–) studerade keramik för formgivaren Kyllikki Salmenhaara vid Konstindustriella högskolan 1979–1984 och 1986 erbjöds hon ett år som gästkonstnär hos Arabia. Under åren1988–1997 verkade Kristina Riska också som lärare vid Konstindustriella högskolan. 1992 knöts hon till Arabia som studiokonstnär och idag är hon medlem i Arabias konstavdelningsförening.

Redan i början av sin karriär byggde Kristina Riska florstunna kärl med en dämpad gråskala som påminner om björkstammens återhållna färger. Vid sidan av bruksföremål och kärlformer har hon skapat stora, närmast arkitektoniska väggreliefer, skulpturer och installationer där upplevelsen av materialet liksom spelet mellan ljus och skugga dominerar.

Kristina Riska bor i Helsingfors och jobbar på Arabia Art Department. Hon är medlem av organisationen IAC, International Academy of Ceramics.

 

Bild: Chikako Harada