KYLLIKKI SALMENHAARA

KYLLIKKI SALMENHAARA I FORMOSA ÅREN 1961-1963

 

År 1961 fick Kyllikki Salmenhaara inbjudan till Formosa för att bygga upp och förnya undervisningen för den keramiska industrin.

 

I Taipei omfattade Kyllikki Salmenhaaras uppgifter bl.a. planering och organisering av undervisningen samt att utveckla den nya skolbyggnadens undervisningsutrymmen och -verktygen.