ERNA AALTONEN

ERNA AALTONEN utexaminerades som keramiker från formgivningsakademin i Kuopio år 1987. Efter studierna inbjöds hon att arbeta hos Arabia i deras produktutvecklingslaboratorium för att inleda produktionen av den nya serien Pro Arte. Där träffade hon sin blivande make, Howard Smith. De flyttade tillsammans till Tervakoski, där de framställde studiokeramik under namnet Arteos. Egen produktion inledde hon egentligen först i sin nya studio, efter att paret flyttat till Fiskars år 1996. 

De runda former som Erna Aaltonen bygger upp med hjälp av bandteknik har blivit kännetecknande för hennes arbeten. De skulpturala formerna accentueras av den rikliga ytbehandlingen. I början av 2000-talet började hon arbeta med engobetekniken, där olika lager av uppslammad lera tillsammans med glasyren bildar en ytstruktur och krukorna får sin lysande yta av de färger som skapas med hjälp av olika oxider. 

Erna Aaltonen har haft många privata utställningar i bl.a. Finland, Sverige, Belgien, Frankrike och USA och hon har deltagit i gemensamma utställningar i såväl hemlandet som utomlands.

Erna Aaltonen bor och arbetar i Fiskars bruk och är medlem i Andelslaget hantverkare, formgivare och konstnärer i Fiskars ONOMA. Hon är också medlem av organisationen IAC, International Academy of Ceramics. 

 

Bild: Johanna Ekman