KARIN WIDNÄS

MAGIC ISLAND – JOHN NURMINENS STIFTELSE

 

Vatten – en källa till liv, glädje och en dröm 

Fiskars föddes och utvecklades vid en å och får fortfarande sin livskraft från Fiskars ån som rinner genom järnbruket, och har sitt ursprung i Degersjön och de omgivande skogarna. Förbindelsen mellan åar och hav är uråldrig och vi vill ta väl hand om denna förbindelse.

 

När vi tar hand om ån tar vi hand om havet samtidigtÅar fungerar som vägar för organismer, människor och näringsämnen, och bildar ett ekosystem med många arter. Vår känsliga Östersjö lider av övergödning, en alltför stor näringsbelastning som vandrar till havet, även via åarna. Till vår glädje har många redan vaknat upp för att agera för Östersjön. Vi vill rädda Östersjön till kommande generationer.

 

Vår gemensamma inspirationskälla är Östersjön. Ur detta föddes samarbetet med Magic Islands mellan Karin Widnäs och John Nurminens Stiftelse. KWUM betyder dröm på koreanska. Att rädda Östersjön är vår gemensamma dröm. Vi vill ingjuta hopp som föds ur konkreta åtgärder.

 

 

Magic Islands – skärgårdens öar och öppna hav som inspirationskälla

 

Karin Widnäs önskedosa Magic Island föddes ur en vilja och en passion att göra något konkret för Östersjön. Öarna är gjorda med traditionell japansk raku-teknik. På japanska betyder raku glädje. Önskedosan består av en ask och vilande ovanpå den en ö som förkroppsligar bergets milda grovhet. Öarna är både matta och försedda med blanka glasyrer som förkroppsligar olika årstider – den första snön, våren, sommaren och hösten.

 

Öppna asken – ta av locket, dvs. ön, från asken. Skriv ett eller flera av dina önskemål på en lapp. Lägg önskelappen i asken och tänd eld på lappen. Låt lappen brinna ut. Lämna askan i asken och placera ön ovanpå. Vänta att din önskan går i uppfyllelse.

 

Hoppet – en ren Östersjö som glädje och dröm.

 

Vågsvall har varit ett tema som följt mig mycket länge. Jag hoppas att när människor får asken i sin hand går deras tankar till skärgården, till Östersjön. Och genom samvetet föds ett budskap om en vilja att bevara denna raritet – Östersjön.”    Karin Widnäs