KIM SIMONSSON – SMÅ MONUMENT

Skulptör Kim Simonssons privata Små monument -utställning på KWUM-keramikmuséet 15.5. – 30.9.2021 förevisar sju keramiska skulpturer. Utställningens tema karakteriserar olika tidsperioders skikt. En del av figurerna är 1700-talets furstar, formade med ett ironiskt grepp och ur vilka kväller fram även popkonst och nordisk sagovärld. Sagovärlden fortsätter i Piipunpolttaja (Piprökaren) och Kultakutri (Guldlock), som stannat i ett guldregn.

Simonsson har undersökt olika sätt att närma sig skulpturernas ytbehandling. Förutom den mossaktiga gröna nylon-ytan, består utställningen av glaserade och målade alster, som vid den första anblicken påminner om brons istället för keramik, såsom den med kopparoxid glaserade Astronauten eller Stereoflickan patinerad med målfärg.

Fastän Små monument-utställningens verk skiljer sig visuellt från varandra, dryftar Simonsson betydelsen av hur de vävs in i varandra. Är det sist och slutligen någon skillnad i människors inre, fastän de lever i olika tidsperioder – när svärdet bytts ut mot elektroniken.