CORNELIUS COLLIANDER – TESTS

GLASYRER AV FINSKA BERGARTER

Vid tillräckligt höga temperaturer smälter alla bergarter och kan i sig själva eller med tillsats av olika mineraler ge upphov till unika och mycket vackra glasyrer.

Vid framställning av en bergartsglasyr mal man ner stenen till ett fint mjöl som sedan smälts i hög temperatur för att ge en första inblick i hur den beter sig. Beroende på hur den smälta stenen ser ut justerar man sedan med olika mineraler för att åstadkomma en fungerande glasyr. Har man tillgång till en kemisk analys av bergarten hjälper den att förstå hur denna beter sig.

Den finska berggrunden är rik på olika bergarter och arbetet med att framställa glasyrer från lokalt material är både intressant och roligt.

Cornelius har sitt Krukmakeri i Pargas.

Bild: Jatta Laineenkari 2015