HA SUNG MI

HA SUNG MI bor och jobbar i Seoul. Hon inspireras av vardagliga små saker. Hon kombinerar mänskoansiktet med djurkroppar. Varje figur är en själsvän som förstår skaparens introverta personlighet. Verken representerar vardagliga små saker men blir tillika hjärtevänner för dem som söker tröst och medkänsla.